Nog op zoek naar een vaderdagcadeau ? 🎉

Vermeld in de opmerkingen "vaderdag".

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

15% KORTING!
op communie- of
Lentefeest
UITNODIGINGEN 🎉

Code: FEEST24

Je hebt nog:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Nog op zoek naar een vaderdagcadeau ? 🎉

Vermeld "vaderdag" in de opmerking van je bestelling.

Je kan nog bestellen tot:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden
cropped-LeeuwLogo-1.png
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 01/09/2023

 

Welkom bij MyCreativePrints.be

Wij wensen je een aangenaam bezoek en hopen dat je onze service productief, gebruiksvriendelijk en leuk vindt. Vooraleer je account bij My Creative Prints (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘My Creative Prints’) aan te vragen, gelieve het volgende gebruiksreglement (hierna ‘regels’ of ‘reglement’) aandachtig te lezen. Noteer dat elke schending van dit akkoord kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van My Creative Prints zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending. My Creative Prints behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. Voor algemene informatie kun je altijd een e-mail sturen naar volgend adres: info@mycreativeprints.be

 

Meer over jouw account

Jouw account bij My Creative Prints is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat wordt toegekend. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account. My Creative Prints kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden. Elk gebruik van je account door middel van je wachtwoord valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid. We raden je dan ook aan om je wachtwoord regelmatig te wijzigen..

 

Meer over je opgeladen foto’s

Wanneer je een account opent bij My Creative Prints stellen wij tijdelijke opslagruimte ter beschikking voor het opladen van je eigen digitale beelden. Deze opslagruimte dient om je te helpen bij het aanmaken van je producten, en mag je niet beschouwen als een backup of archief van je beelden. We raden je ten zeerste aan om zeker je originelen te bewaren en de nodige maatregelen te nemen ter bewaring van je digitale bestanden. My Creative prints kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van de bestanden die je hebt opgeladen. My Creative Prints behoudt zich tevens het recht om beelden in accounts te verwijderen. My Creative Prints zal op dat moment de account informeren per e-mail, gebruik makend van de laatst gebruikte inloggegevens. Aan deze mail of het niet ontvangen van de mail kan echter geen enkel recht ontleend worden. De beslissing van My Creative Prints om de opslag van beelden te beperken of af te schaffen is onherroepelijk.

 

Vereiste resolutie

Je moet er rekening mee houden dat digitale beelden die worden geprint op fotografisch papier een minimale pixel-resolutie moeten hebben. De editor geeft aan of de digitale beelden al dan niet de vereiste resolutie hebben om geprint te kunnen worden. My Creative Prints is echter niet verantwoordelijk, als een beeld dat de minimale resolutie niet heeft toch kan worden opgeladen. My Creative Prints is ook niet verantwoordelijk wanneer niet wordt gewezen op een te lage resolutie. Je aanvaardt dat je kosten zullen worden aangerekend voor elke bestelling van een print van een beeld, zelfs als de resolutie van het opgegeven beeld onvoldoende is of onvoldoende kwaliteit bezit om een scherp, duidelijk en/of kleurecht beeld te produceren.

 

Vereisten

Er is geen inschrijvingsgeld nodig om een account te openen bij My Creative Prints. Je moet minimaal 18 jaar zijn om gebruik te maken van onze service. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet een van je ouders of je voogd deze overeenkomst afsluiten. Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je aan de bovenstaande leeftijdsvoorwaarden voldoet. Om lid te worden bij ons, moet je o.a. een geldig, actief e- mailadres opgeven waarop wij je kunnen bereiken i.v.m. de werking van onze service.

 

Je zendingen

Je mag geen gebruik maken van de service om materiaal te plaatsen of te verkrijgen, dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot:

• Elk materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden (bijv. obsceen, bedreigend, pornografisch of aanstootgevend materiaal). Voor materiaal dat niet ingaat tegen de openbare orde en goede zeden, maar alleen geschikt is voor volwassenen, raadt My Creative Prints aan om een adult content waarschuwingslabel te gebruiken bij de uitwisseling van die foto’s.

• Elk materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectueel eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden, tengevolge van het gebrek aan toestemming van de eigenaar van deze rechten.

• Elk materiaal dat is verzonden vanuit een anoniem of vals adres. My Creative Prints is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van een zending. My Creative Prints is noch verplicht noch in staat om alle zendingen te herzien of op hun inhoud te controleren. Als My Creative Prints toch kennis krijgt van een zending die een onwettige activiteit betreft of onwettige informatie bevat, zal My Creative Prints onmiddellijk de toegang tot deze informatie verhinderen en de schending melden aan de Procureur des Konings en de bevoegde autoriteiten. My Creative Prints behoudt zich het recht voor om elke informatie met betrekking tot je account en je beelden mee te delen aan de bevoegde autoriteiten, indien deze daartoe een gegrond verzoek richten aan My Creative Prints. My Creative Prints is in dit geval niet verplicht je hiervan op de hoogte te brengen.

 

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief belastingen, btw en taksen en exclusief verzending. Een overzicht van de verzendkosten voor onze producten vind je op onze website. Prijzen kunnen aangepast worden, voor een actuele prijssetting kan u steeds op onze website terecht.

 

Conformiteit

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 

Levering

My Creative Prints kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de post, DPD of andere bezorgdiensten. De levertijden die op de website worden vermeld zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Wij spreken over productiedagen, dit wil zeggen: dagen waarop geproduceerd worden. Van maandag tot vrijdag, niet in weekends of op feestdagen of brugdagen. Levering valt NA de productiedagen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.

Wat gebeurt er indien het pakketje met je bestelling zoek raakt? Als jouw bestelling niet binnen de 5 weken na de orderbevestigingsdatum arriveert of je krijgt een mailtje van de leverfirma dat jouw pakketje zoek is en ze het niet terug vinden, heb je nog 2 weken om My Creative Prints te informeren. My Creative Prints zal dan jouw product opnieuw afdrukken zonder extra kosten in rekening te brengen.

Wat gebeurt er als DPD of post er niet in slaagt de bestelling aan de ontvanger af te leveren? Je bent verplicht aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een postbus voorzien van de naam van de ontvanger. Voor alle geretourneerde pakketjes naar My Creative Prints door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket op het postkantoor binnen de gestelde termijn of anders), maak je geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van My Creative Prints verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van retour gekomen bestellingen niet mogelijk, we rekenen hier opnieuw een verzendkost aan.

Voor aan My Creative Prints geretourneerde pakketjes door een fout van DPD zal My Creative Prints de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden.

Wat gebeurt er als de bestelling tijdens het transport wordt beschadigd? Neem eenvoudig binnen de week contact op met onze customer service via info@mycreativeprints.be als ondanks de door My Creative Prints genomen voorzorgsmaatregelen om het risico op transportschade zo klein mogelijk te maken de bestelling je in beschadigde staat bereikt. Stuur ons daarbij een digitale foto van het beschadigde product, alsook van de verpakking ongeopend, rond om rond en geopend. My Creative Prints zal een dossier opstarten bij DPD en een schadevergoeding via deze partij vorderen en zal vervolgens de beschadigde onderdelen opnieuw vervaardigen en de bestelling zonder extra kosten aan de klant versturen.

Pakketen die terug keren naar de printshop zullen 3 maanden worden bewaard. Daarna worden ze helaas vernietigd.

Afhalingen zijn niet mogelijk.

 

Betaling en bevestiging

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem of via overschrijving na levering. My Creative prints werkt voor de online betalingen samen met Mollie. Mollie voldoet aan de strengste veiligheidsnormen van de sector. Als je kiest voor een online betaling wordt de bestelling bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. Bij weigering door dit organisme wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt er een annuleringswaarschuwing gegeven. Betalingen worden verwerkt voor en namens My Creative Prints, een bedrijf geregistreerd in België met ondernemingsnummer BE075 9685 885 met statutaire zetel te Lovendegem 294, 9920 Lievegem, België.

 

Kortingen

Korting wordt verrekend op het bedrag excl. BTW. Nadien wordt er 21% of 6% BTW bijgerekend.

(1) BV Korting 20%: De korting wordt automatisch verrekend als 17,36% korting in het winkelmandje. 17,36% korting is het resultaat van de omrekening van het toegevoegde BTW-bedrag van 21%. Bijvoorbeeld: € 121,- x (100/121) = € 100,- exclusief BTW. Resultaat: Jouw voordeel is € 21,- of 17,36% korting.

(2) De korting geldt op de geafficheerde winkelprijs. Deze acties zijn niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen.

(3) Acties zijn niet geldig op reeds geplaatste orders. Nadien kan er geen korting meer verrekend worden. Deze kunnen enkel gebruikt worden voor een volgende bestelling binnen de aangegeven termijn.

 

Proefdrukken

Wens je graag een proefdruk van je geboorte-, communie- of trouwkaart? Dit kan. Deze kan je op de site bestellen voor €0,50 excl. verzending. LET WEL: slechts 1 proefdruk per klant mogelijk. Proefdrukken zijn excl. verzending.

 

Herroepingsrecht

Alle goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant. De goederen hebben derhalve een persoonlijk karakter en kunnen niet terug worden genomen. My Creative Prints werkt nooit met een stockproduct. Ieder product is speciaal gemaakt en geproduceerd voor de klant al dan niet met een lay-out wijziging.

Wetgeving: Elke klant heeft het recht om zonder aantoonbare reden af te zien van zijn aankoop binnen de redelijke bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag van ontvangst van de aankoop door de klant, of vanaf een door de verkoper en klant (of vertegenwoordiger van de klant) afgesproken periode. Tijdens de bedenkperiode zal de klant de ontvangen producten en de verpakking bewaren als een goede huisvader. Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient hij alle producten incl. de originele verpakking terug te sturen. Mogelijke kosten in geval van herroeping zijn beperkt tot de kosten voor de terugzending van de ontvangen producten. Indien de klant reeds betaalde voor de geretourneerde goederen, dan zal het bedrag binnen de 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten worden terugbetaald.

OPGELET: Elk recht op retour vervalt ingeval van levering van producten die op maat, volgens de specificaties van de klant worden gemaakt. Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. My Creative Prints kan de aangekochte goederen bijgevolg niet terugnemen binnen de gestelde termijn van 14 dagen, gezien de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de klant en de goederen een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hierdoor vervalt het heroeppingsrecht van de bij My Creative Prints aangekochte goederen volledig.

 

Klachtenregeling

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@mycreativeprints.be. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Reseller worden

Dit kan, heb je een winkel, een webshop in gepersonaliseerde artikelen? Dan kan je een PRO-ACCOUNT aanvragen via ons reseller platform. Je laat daar uw gegevens, naam, adres, alsook BTW nummer achter. Na het controleren zal u een mailtje van goedkeuring ontvangen. Afhakelijk van uw jaarlijkse omzet wordt u kortingspercentage bepaald.

 

KAN IK DE AFBEELDINGEN VAN DE SITE GEBRUIKEN?

Nee, helaas niet. Alle beelden op de webshop, facebook, instagram of andere socials zijn eigendom van My Creative Prints. Beelden kunnen niet gekopieerd worden voor reclamedoeleinden van resellers. Dit doen we om de eigenheid van iedere resellers alsook ons eigen werk te beschermen. Iedere reseller heeft zijn eigen stijl, smaak,… en maakt dus best producten aan waar hij/zij zelf 100% achterstaan met hun eigen eigenheid en afbeeldingen. de aangekochte producten kunnen dan gefotografeerd worden en gebruikt worden voor reclame doeleinden. Zo voorkomen we dat er een “prijzenslag” ontstaan tussen resellers met identiek dezelfde producten. Als reseller zal je niet het volledige gamma aanbieden, waardoor opnieuw iedereen een ander product kan promoten. Enkel de producten waar jezelf achter staat en toegelaten zijn door My Creatie Prints.

Bij extra vragen kan je steeds terecht op info@mycreativeprints.be of onze live chat.

Scroll naar boven